Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng Anh

Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anhcũng khá là dễ hiểu, nhỉ?”. Từ ”nhỉ” trong câu trên được coi như là 1 câu hỏi đuôi, trong tiếng Anh gọi là Tag question. Thực tế còn có nhiều những dạng khác, cùng chúng mình tìm hiểu cách dùng và áp dụng thực tế của cấu trúc ngữ pháp thú vị này, đồng thời có cho riêng mình câu trả lời về câu hỏi đầu đoạn văn nhé!

Câu hỏi đuôi (Tag question) là gì?

Câu hỏi đuôi là một cấu trúc câu độc đáo nhưng ít người biết trong tiếng Anh, đặc trưng là có những từ để hỏi ở cuối câu như is he, didn’t she, isn’t it và được ngăn cách bởi dấu phẩy. Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể:

You arrived by bicycle, didn’t you?

It’s very cold today, isn’t it?

You couldn’t lend me some money, could you?

Khi nào dùng câu hỏi đuôi

Tag question được sử dụng để hỏi về thông tin, xác nhận thông tin hay sự nhờ vả. Và phụ thuộc chủ yếu vào tone giọng lên xuống.

Sử dụng tone giọng trong câu hỏi đuôi

Cấu trúc của câu hỏi đuôi

Quy tắc tạo nên tag question là phần mệnh đề chính và phần đuôi của câu trái ngược nhau.

Nếu câu trước là khẳng định, thì phần đuôi phải là phủ định.

You didn’t tell him, did you?

Và ngược lại

You told him, didn’t you?

Cấu trúc câu hỏi đuôi với các thì trong tiếng Anh

Thì hiện tại đơn

  • Với Động từ TO BE

Cấu trúc câu hỏi đuôi với động từ to be (thì hiện tại đơn)

  • Với Động từ thường

Cấu trúc câu hỏi đuôi với động từ thường (thì hiện tại đơn)

 

Thì quá khứ đơn

  • Với Động từ TO BE

Cấu trúc câu hỏi đuôi với động từ to be (thì quá khứ đơn)

  • Với Động từ thường

Cấu trúc câu hỏi đuôi với động từ thường (thì quá khứ đơn)

 

Thì tương lai đơn

Cấu trúc câu hỏi đuôi với thì tương lai đơn

 

Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành

Cấu trúc câu hỏi đuôi với thì hiện tại và quá khứ hoàn thành

 

 

 Động từ khiếm khuyết ( Modal verbs)

Cấu trúc câu hỏi đuôi với động từ khiếm khuyết

Một số trường hợp đặc biệt

  • Đối với động từ ¨ Am ¨

Trường hợp đặc biệt với Am

 

  • Đối với động từ ¨ Must ¨

Trường hợp đặc biệt với Must

 

  • Đối với động từ ¨ Let ¨

Trường hợp đặc biệt với Let

 

  • Đối với câu mệnh lệnh

Trường hợp đặc biệt với câu mệnh lệnh

 

  • Đối với câu có đại từ bất định chỉ người

Trường hợp đặc biệt với đại từ bất định chỉ người