Phrasal verbs với make

Phrasal Verb Với Make

Phrasal verbs với make là những cụm động từ được tạo ra bằng cách kết hợp những giới từ hay trạng từ với chữ make. Sử dụng thuần thục những cụm từ này sẽ cho bạn sự trôi chảy và linh hoạt khi giao tiếp Tiếng Anh, khiến việc học TIếng Anh từ đó cũng thú vị và trở nên dễ dàng hơn. Cùng Ông Giáo Vlog tìm hiểu 6 phrasal verbs với make thường gặp trong tiếng Anh nhé!

Tổng hợp 6 Phrasal Verb với Make thường gặp trong Tiếng Anh

1.To make fun of someone / something : Chọc ghẹo ai, cái gì.

Ví dụ: She likes to make fun of her friends.

 

2.Make out có nghĩa là để nhìn, nghe hoặc hiểu ai đó hoặc điều gì đó (nhưng với một cách khó khăn).

Ví dụ: You speak so quietly that I cannot make out.

 

3.Make up your mind hay make a decision có nghĩa là đưa ra quyết định.

Ví dụ: I have not made up my mind about what to eat.

 

4.Make off có nghĩa là rời đi nhanh chóng, đặc biệt là sau khi làm sai điều gì đó.

Ví dụ: The robbers made off before the police arrived.

 

5.Make of có nghĩa là có ý kiến về một điều gì đó xảy ra trong cuộc sống.

Ví dụ: What do you make of his hairstyle?

 

6.Make up có nghĩa là trang điểm.

Ví dụ: My girlfriend spends so much time on making up.

Kết Luận

Vậy là chúng ta đã đi qua 6 phrasal verbs về make thông dụng và được áp dụng nhiều trong cuộc sống thường nhật. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, đừng ngần ngại theo dõi series những phrasal verbs thông dụng của bọn mình nhé!