THỜI GIAN BIỂU

  • Đối với các lớp Anh Văn thiếu nhi, thiếu niên, THCS, THPT phụ huynh có thể chọn 2 buổi tối bất kỳ trong tuần từ 18.00-19.30 từ thứ 2 đến T7. Đối với cuối tuần, phụ huynh có thể cho con học 1 trong 2 ca: ca 1 từ 8.00-9.30, ca 2: từ 9.30-11.00. Nếu phụ huynh ở xa thì có thể cho con học 3 tiếng sáng T7 hoặc CN từ 8.00-11.00
  • Đối với lớp IELTS cơ bản: hiện tại chỉ có 1 lớp chiều T7 và CN từ 15.30-19.30 học online kết hợp offline (những bạn nào ở xa hoặc ở tỉnh thì chọn online).
  • Đối với lớp Mindset for IELTS: sáng T7 và CN từ 8.00-9.30 học online kết hợp offline(những bạn nào ở xa hoặc ở tỉnh thì chọn online).
Ong Giao Vlog Fb

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đừng ngần ngại để lại thông tin để tư vấn khóa học tại Tiếng Anh Thầy Nguyên