Các Cấu Trúc VIết Lại Câu Trong Tiếng Anh (Phần 1)

Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh (phần 1)

Các dạng bài tập viết lại câu đã không còn quá xa lạ trong các đề thi tiếng Anh. Nắm chắc các cấu trúc sau đây sẽ giúp các bạn chinh phục những dạng bài rewrite khó xơi một cách dễ dàng. Cùng Ông Giáo Vlog tìm hiểu chuỗi bài các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh mà bất cứ học sinh nào cũng nên biết.

Tại sao phải viết lại câu?

Ngoài việc áp dụng cho các loại bài tập viết lại câu của đề bài thì chúng ta còn sử dụng các cấu trúc viết lại câu trong những trường hợp dưới đây:

-Khi muốn câu trả lời không bị một màu và nhàm chán.

-Sử dụng cấu trúc linh hoạt, từ đó tạo sự hiệu quả trong giao tiếp.

-Chuyển từ dạng câu chủ động sang câu bị động.

-Chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp.

-Sử dụng trong những trường hợp về đảo ngữ trong câu tiếng Anh.

Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh

Ông Giáo Vlog đã tổng hợp lại 35 chủ đề viết lại câu thường gặp và sẽ chia thành 7 phần. Hãy cùng đồng hành cùng chúng mình nhé!

Cấu trúc viết lại câu 1

Viết lại câu tiếng Anh sử dụng các từ, cụm từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

Because of, As a result of, Due to + Noun/ Noun phrase/V -ing

Ví dụ: Because he is kind, everybody loves him.

↔ Because of his kindness, everybody loves him.

(Bởi vì anh ta tốt bụng, nên ai cũng yêu thương anh ấy.)

Ví dụ: She’s been off work because of sickness.

↔Because she was sick, she’s been off work.

(Bởi vì cô ấy bị bệnh, nên cô không đi làm được.)

Cấu trúc viết lại câu 2

Chuyển đổi câu trong tiếng Anh có các từ, cụm từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though (mặc dù) + S + V + …

Despite/ In spite of (mặc dù) + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although they are poor, they are still generous.

↔ In spite of the poverty, they are still generous.

(Mặc dù họ nghèo, nhưng họ vẫn tốt bụng.)

Ví dụ: Although it rains, I still go to work.

↔ Despite the rain, I still go to work.

(Mặc dù trời mưa, nhưng tôi vẫn đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3

Cách viết lại câu sử dụng cấu trúc so that và such that (quá … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that

⇔ It + be + such + Noun + that …

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to see it.

(Cái phim này chán tới nổi mà chẳng ai muốn coi nó hết.)

Ví dụ: The weather was so cold that nobody could go outside.

↔ It was such a cold weather that nobody could go outside.

(Trời lạnh đến nỗi mà không ai có thể đi ra ngoài.)

Cấu trúc viết lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + to V

not + Adj. + enough + to V

Ví dụ: Asano is too short to reach the top shelf of the fridge.

↔ Asano is not tall enough to reach the top shelf of the fridge.

(Asano quá thấp không thể chạm tới trên cùng của cái tủ lạnh.

Asano không đủ cao để chạm tới trên cùng của cái tủ lạnh.)

Cấu trúc viết lại câu 5

Cấu trúc so that và such that (quá .. đến mức) dùng thay thế với cấu trúc too to (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc Such + noun + that

too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to wear.

(Mấy đôi giày này quá bé so với cái chân của anh ta)

Ví dụ: It was such an expensive dress that we can’t buy.

↔ This dress was too expensive for us to buy.

(Cái váy này đắt đến nỗi chúng tôi không thể mua nó.)

Tổng Kết

Vậy là Ông Giáo Vlog đã đi qua 5 cấu trúc viết lại câu đầu tiên và cũng đã kết thúc phần 1 trong series bài viết của chúng mình. Rất mong các bạn ủng hộ và tiếp tục theo dõi tụi mình nhé!

Phần 2 và các phần còn lại sẽ sớm được cập nhật trong phần chuyên mục Blog -> Các cấu trúc viết lại câu trong tiếng Anh. Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.